fbpx

15/1999 Datu pertsonalak babesteari buruzko legeak jasotzen
duena betez, OSINA EKODENDA SL-k zure datuak
fitxategi automatizatu batean gordeko dituela jakinarazten dizu.
Fitxategi horren erabilera bakarra gure Marketin online zerbitzuak
eskaintzea da. Fitxategi horren zaintza, legeak ezarritako
konfidentzialtasun eta segurtasun-neurriak errespetatuz egingo da
eta inol ere ez dira eskualdatu edo partekatuko OSINA EKODENDA SL-tik kanpo dagoen beste edozein erakunderekin.
Halaber, fitxategi horretan zure datuak sartzea, zuzentzea eta
baliogabetzea eska dezakezu edo horiek erabiltzearen aurka ager
zaitezkeela jakinarazten dizugu bide hauek erabiliz: e-posta (posta
elektroniko helbidea) edo komunikazioaren lege fitxategiaren
arduradunei idatziz:
OSINA EKODENDA SL
Donostia kalea 15, 20100 Errenteria. Gipuzkoa